Hlavní obsah

řádný

Vyskytuje se v

denní: full-time studydenní (řádné) studium

student: regular studentřádný student

liják: It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.Je tam řádný liják.

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.

dutiful: dutiful attendanceřádná docházka

term: birth at (full) termporod v (řádném) termínu

řádný: regular electionsřádné volby