Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

chovat se: behave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně

pansky: have lordly mannerschovat se pansky

stádní: herd behaviourstádní chování

špatný: bad behaviour, bad mannersšpatné chování

vzorec: pattern of behaviour, behaviour(al) patternvzorec chování

zášť: bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sbchovat ke komu zášť

doma: Make yourself at home.Chovejte se jako doma.

hanebný: ostudné disgraceful behaviourhanebné chování

chovat: hold/cradle sb in one's armschovat koho v náručí

jako: He behaved like a mad man.Choval se jako blázen.

slušně: behave osf, behave decentlychovat se slušně

slušný: good manners, decent behaviourslušné chování

sportovně: behave in a sportsmanlike mannerchovat se sportovně

tajnost: keep sth secret(u)držet/(za)chovat co v tajnosti

vážnost: have respect for sbchovat koho ve vážnosti

naučit: teach sb mannersnaučit koho slušnému chování

primadona: behave like a prima donnachovat se jako primadona

zvíře: behave like an animalchovat se jak zvíře

act: act suspiciouslychovat se podezřele

bear: bear sb a grudgechovat ke komu zášť

behavioural: behavioural problemsproblémy s chováním

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

conduct: rules of conductpravidla chování

contemptuous: be contemptuous of sb/sthpohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komu

conventional: conventional behaviourkonvenční chování

dismissive: be dismissive of sb/sthchovat se přezíravě ke komu/čemu, neskrývaně kašlat na koho/co, pohrdat kým/čím

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

lewdness: práv. public lewdnessobscénní chování na veřejnosti

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

psychotic: psychotic behaviourpsychotické chování

vindication: in vindication of one's behaviourna ospravedlnění svého chování

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

indulgence: treat sb with indulgencechovat se ke komu shovívavě

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

air: give osf/put on airsnafukovat se, naparovat se, povyšovat se, chovat se důležitě

chování: good manners, decent behaviourslušné chování