Hlavní obsah

pěkně

Vyskytuje se v

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

muset: Ta musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!

naštvat se: Pěkně se na něj naštvala.She got pretty mad at him.

nával: Ve vlaku byl pěkný nával.The train was pretty packed/crowded.

opálit se: Pěkně se opálila.She got a nice tan.

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

pěkný: pěkné počasínice/fine/fair weather

popořádku: všechno pěkně popořádkufirst things first

popovídat si: Pěkně jsme si popovídali.We had a nice talk.

užít: Pěkně si to užijte.Have fun., Enjoy yourselves.

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

vynadat: Dostali pěkně vynadáno.They got a good dressing down.

zamávat: Pěkně to s ním zamávalo.He was pretty (much) shaken by it.

zlehka: (Pěkně) zlehka!Easy (does it)!

kaše: být v pěkné kašibe in a hot water

quite: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

bugger: Ten test byl pěkně hnusnej/pěknej humus.The test was a real bugger.

drag: To je (pěkně) blbý., To je na houby.It's a drag!

how: To je ale pěkný ...How nice ...

mess: Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.You have made a real mess of it.

nice: Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).Have a nice day.

pretty: Voda je pěkně studená.The water is pretty cold.

time: Nespěchej!, Máš čas!, Pěkně v klidu!, Není kam spěchat.Take your time!

few: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

pěkně: Vypadá to pěkně.It looks nice.