Hlavní obsah

pretty [ˈprɪtɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

pretty up: přikrášlit, ozdobit, vyšňořit copretty sth up

pretty: Voda je pěkně studená.The water is pretty cold.

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

muset: Ta musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!

naštvaně: Vypadal dost naštvaně.He looked pretty angry.

naštvat se: Pěkně se na něj naštvala.She got pretty mad at him.

nával: Ve vlaku byl pěkný nával.The train was pretty packed/crowded.

pěkný: pěkný balík peněza tidy sum of money, pretty penny

pořádně: Bylo to pořádně těžké.It was pretty heavy.

pořádný: pořádný zmatekpretty mess

vyděšeně: Vypadala dost vyděšeně.She looked pretty frightened.

zamávat: Pěkně to s ním zamávalo.He was pretty (much) shaken by it.

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quick

pes: pod psa špatnýpretty bad, rotten, lousy, atrocious, žalostný deplorable, lamentable

penny: hodně penězpretty penny