Hlavní obsah

hrubě

Vyskytuje se v

hrubý: v hrubých rysech nastínit ap.in outline

hrubý: hrubý domácí produktgross domestic product

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

násilí: použít hrubého násilíuse brute force

odhad: hrubý odhadrough estimate

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktgross domestic/national product

přírůstek: ekon. hrubý přírůstekgross increase

zisk: hrubý ziskgross profit

hrubý: hrubý odhadrough estimate

hrubý: Byl k ní hrubý jako vždy.He was rude to her as usual.

zacházení: hrubé zacházení s vězni ap.harsh treatment, maltreatment, mistreatment

culpable: culpable negligencehrubá nedbalost trestně postižitelná, vedoucí k úmrtí ap.

earnings: gross/net earningshrubý/čistý příjem

err: err gravelyudělat hrubou chybu

gross: gross negligencehrubá nedbalost

gross: ekon. gross wagehrubá mzda

ground: finely/coarsely groundjemně/hrubě mletý

negligence: culpable negligencehrubá nedbalost trestná, vedoucí k smrti ap.

outline: in outlinev hlavních/hrubých rysech, zhruba popsat ap.

proceeds: gross/net proceedshrubý/čistý výnos

product: ekon. gross national producthrubý národní produkt

profit: ekon. gross/net profithrubý/čistý zisk

thumbnail: thumbnail sketchhrubý náčrt, hrubá skica

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

offensive: offensive languagehrubá mluva, nadávky

rough: make a rough draft of sthnakreslit hrubý náčrtek čeho