Hlavní obsah

závažně

Vyskytuje se v

závažný: závažné onemocněnígrave illness

magnitude: první velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitostof the first magnitude

minor: méně závažný trestný činminor offence

offence: práv. žalovatelný/méně závažný trestný činpráv. indictable/minor offence

summary: méně závažný přečin souzený bez porotypráv. summary offence