Hlavní obsah

říkat

Vyskytuje se v

duch: I was saying to myself ...V duchu jsem si říkal ...

jemu: Don't tell it to him.Jemu to neříkej.

pravda: tell the truthříkat pravdu

říkat si: He had it coming to him.Říkal si o to.

se, si: They say/It is said that ...Říká se, že ...

zajímat: I don't care what they say.Nezajímá mě, co říkají.

přeskočit: Don't count your chickens before they are hatched.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

people: people saypovídá se, říká se

rubbish: talk rubbishříkat hovadiny

say: hovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřit

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

do: What did you say?Co jsi říkal?

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

other: Others say ...Jiní říkají ...

own: a car I can call my ownmé vlastní auto, auto, které by mi říkalo pane

tell: I told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.

they: They say ...Říká se, Povídá se, Prý ...

with: Are you with me?Sleduješ mě?, Chápeš (co ti říkám)?

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

říkat: What did you say?Co jsi říkal?