Hlavní obsah

pomyslet, pomyslit

Dokonavé sloveso

  1. (vzpomenout si) na koho/co think of sb/sth(uvědomit si) realize sthKdyž jen pomyslím, jak ...When I think of how ...
  2. (zauvažovat) na co think of/about sth, consider sth