Hlavní obsah

nahlas

Příslovce

  • (ne šeptem) aloud(hlasitě) loud(ly)Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

Vyskytuje se v

číst: číst nahlasread aloud

mluvit: Mluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!

myslet: myslet nahlasthink aloud

loud: in a loud voicehlasitě, nahlas

voice: in a loud voicenahlas, hlasitě říct ap.

read out: Shall I read it out for you?Mám vám to přečíst nahlas?

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne