Hlavní obsah

nahlas

Příslovce

  • (ne šeptem) aloud(hlasitě) loud(ly)Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

Vyskytuje se v

číst: číst nahlasread aloud

mluvit: Mluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!

myslet: myslet nahlasthink aloud

loud: hlasitě, nahlasin a loud voice

voice: nahlas, hlasitě říct ap.in a loud voice

read out: Mám vám to přečíst nahlas?Shall I read it out for you?

whether: ať už to řekli nahlas nebo newhether they said it aloud or not

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?