Hlavní obsah

poznat

Vyskytuje se v

nouze: A friend in need is a friend indeed.V nouzi poznáš přítele.

přítel: A friend in need is a friend indeed.V nouzi poznáš přítele.

get: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

taste: have a taste of sthokusit, poznat, zakusit, přen. ochutnat co

explore: Explore yourself.Poznej sám sebe.

meet: It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.

right: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

tell: You can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.

poznat: be visible, projevovat se show, be showingbýt poznat být zřejmý