Hlavní obsah

suffer [ˈsʌfə]

Vyskytuje se v

blow: suffer a blowutrpět šok

burn-out: suffer a burnoutvyhořet fyzicky či mentálně, naprosto se vyčerpat přílišným úsilím ap.

hardship: suffer hardshipstrádat, být v tíživé životní situaci

pain: He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

bolest: have pains, be in pain, suffer from painsmít bolesti

porážka: suffer a defeatutrpět porážku

újma: be harmed, come to harm, suffer damagepřijít k újmě

vytrpět: go through (a lot) of sufferingvytrpět si své hodně

záchvat: suffer/have a fit of sthdostat záchvat čeho

cukrovka: suffer from diabetestrpět cukrovkou

omrzlina: They suffered frostbite.Utrpěli omrzliny.

poškození: suffer damageutrpět poškození

prodělat: He suffered a stroke.Prodělal mrtvici.

trpět: suffer (from) hunger, be starvingtrpět hladem

utrpět: He suffered a severe injury.Utrpěl těžké zranění.

zácpa: suffer from/have constipation, be constipatedtrpět zácpou