Hlavní obsah

elective [ɪˈlektɪv]

Přídavné jméno

  1. form.volený post, výbor ap.
  2. form. med. elective surgeryelektivní operace, operace na žádost pacienta ne nutná

Vyskytuje se v

volitelný: option, AmE elective (subject)volitelný předmět

elective: form. med. elective surgeryelektivní operace, operace na žádost pacienta ne nutná