Hlavní obsah

discretionary, discretional dI'skreSEnEl [dɪˈskreʃənərɪ or -ənrɪ]

Přídavné jméno

  • práv.diskreční, ponechaný volnému uvážení, nepředepsanýpráv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení