Hlavní obsah

elected [ɪˈlektɪd]

Vyskytuje se v

duly: duly appointed/electedřádně jmenovaný/zvolený

elect: elect by votezvolit hlasováním

prezident: právě zvolený prezidentpresident-elect

zvolit: Byl zvolen zástupcem.He was elected a deputy.