Hlavní obsah

elected [ɪˈlektɪd]

Vyskytuje se v

duly: duly appointed/electedřádně jmenovaný/zvolený

prezident: president-electprávě zvolený prezident

zvolit: He was elected a deputy.Byl zvolen zástupcem.

elect: elect by votezvolit hlasováním