Hlavní obsah

chosen [ˈtʃəʊzən]

Vyskytuje se v

pick: pick and choosevybírat (si) vybíravě, jen z velmi dobrých

chosen: the chosen onevyvolený člověk

výběr: right to chooseprávo výběru

vybraná: sb can choose, sb has the optionkdo má na vybranou

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

libo: As you like., zcela volně at will, as one choose(s)Jak je libo.

mít: If I were to choose ...Kdybych si měl vybrat...

taktika: choose the right tacticszvolit správnou taktiku

volba: be free to choosemít možnost volby

vybraný: chosen at randomnáhodně vybraný

vybrat: let sb choosedát vybrat komu

zlíbit se: whenever I choose/likekdykoli se mi zlíbí

zvolit: She chose the career of an actress.Zvolila si kariéru herečky.

choose: nothing to choose betweentěžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet