Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

podmínka: conditions of acceptancepodmínky přijetí

přijetí: adoption of a single currencypřijetí jednotné měny

přijmout: be accepted/admitted/received into sthbýt přijat kam za člena

: He won't come until tomorrow.Přijede až zítra.

načas: The train arrived on time.Vlak přijel načas.

omluva: Please accept my apology.Přijměte prosím moji omluvu.

opatření: take/adopt measures, přípravy ap. make provision for sthučinit/přijmout (potřebná) opatření

pozvání: accept/decline sb's invitationpřijmout/odmítnout pozvání od koho

přihláška: apply for admissionpodat si přihlášku o přijetí

teprve: He came only a week ago., He didn't come until a week ago.Přijel teprve před týdnem.

accept: accept sb's invitationpřijmout čí pozvání

acceptance: letter of acceptanceoznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.

admission: med. hospital admissionhospitalizace, přijetí do nemocnice

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

appointment: take up an appointment as sbpřijmout místo koho

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

decision: take a decisionpřijmout rozhodnutí

denial: be in denial of sthodmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

initiation: initiation ceremonyiniciační obřad, slavnostní přijetí

measure: take measures to do sth, against sthpřijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemu

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

place: get a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.

red carpet: roll out the red carpetpřipravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komu

remedial: take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

taker: risk takerkdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč, riskér

through: go throughprojít, být přijat návrh ap.

time: arrive in timepřijet včas

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

leap of faith: take a leap of faithrisknout to, (nakonec) přijmout návrh ap. - i přes nejistotu

receive: be received into sthbýt přijat kam za člena ap.

přijet: come to visit sbpřijet na návštěvu ke komu