Hlavní obsah

form [fɔːm]

Vyskytuje se v

captain: předseda/předsedkyně třídy(form) captain

form: nebýt ve formě, být z formybe off form

shape: v žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větěnot in any shape or form

alliance: spojit se, vytvořit alianciform an alliance

application: přihláška, žádost formulářapplication form

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb

bodily: fyzicky, materiálně existující ap.in bodily form

diagrammatic: v podobě schématu/diagramuin diagrammatic form

enrolment: přihláškaenrolment form

entry: přihláška do soutěže, klubu ap. - formulářentry form

genitive: genitivní vazba/koncovkagenitive form/ending

infinitive: neurčitý slovesný tvarinfinitive form

kidney: ledvinovitý list ap.kidney-shaped, kidney-form

membership: členská přihláška, žádost o přijetí formulářmembership form

singular: jednotné čísloling. singular form

superlative: superlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcíling. the superlative form

transfer: žádost o převedení akcií ap.transfer form

herewith: Vyplňte přiložený formulář.Fill in the form enclosed herewith.

čistý: čistý formulář nepopsanýblank form

dvojice: utvořit dvojiceform pairs, pair up, get into pairs

forma: být ve formě tělesněbe in good shape/form, be on one's game

návyk: získat/vypěstovat si návykdevelop/form a habit

podání: podání přihláškysubmission of an application (form), patentové ap. filing an application

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

tvarovaný: tvarovaný za studenacold-formed

vyhranit se: názorově se vyhranitform a definite opinion

formulář: vyplnit formulářfill out/BrE též fill in/complete a form

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

sestavit: sestavit vládu/koaliciput together/form a government/coalition

slovesný: slovesný tvarverb(al) form

srovnat se: srovnat se do řadyline up, form a line

vrcholný: ve vrcholné forměin top form

vyplnit: Vyplňte tento formulář.Fill in this form.

vzorový: vzorový formulářsample form

poměr: vzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sthv poměru k čemu