Hlavní obsah

slovesný

Přídavné jméno

  1. (týkající se slovesa) verb(al)slovesný tvarverb(al) formslovesný časverb tense
  2. kniž.(literární) literary

Vyskytuje se v

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar