Hlavní obsah

armed [ɑːmd]

Vyskytuje se v

arm: walk arm in armjít zavěšení do sebe za paže

tooth: be armed to the teethbýt po zuby ozbrojen

-armed: long-armeddlouhoruký

armed: heavily armedtěžce ozbrojený

cross: cross one's armszkřížit ruce

embargo: arms embargozbrojní embargo

escort: armed/police escortozbrojený/policejní doprovod

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň, volné nošení zbraně

insurrection: armed insurrectionozbrojené povstání

order: voj. order armsk noze zbraň

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

race: polit. arms racezávody ve zbrojení

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

robbery: armed robberyozbrojené přepadení

robotic: robotic armmechanická ruka

shoulder: voj. Shoulder arms!Na rámě zbraň!

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

smuggling: arms smugglingpašování zbraní

take: take sb in one's armsobejmout koho

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

trade: arms tradeobchod se zbraněmi

twist: twist sb's armzkroutit komu ruku

upper: upper armnadloktí

wrestling: arm wrestlingpáka, přetlačování rukou

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

broken: broken armzlomená ruka

pins and needles: I have pins and needles in my arm.Brní mě ruka.

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

long: as long as your armdlouhatánský seznam ap.

bok: (with arms) akimbos rukama v bok

křížem: cross one's legs/armsdát si nohy/ruce křížem

obchodník: arms/drug dealersobchodníci se zbraněmi/s drogami

ozbrojený: armed forces/servicesozbrojené síly/složky

ozbrojit: arm osf with sthozbrojit se čím

podpaží: carry sth under one's armnést v podpaží co

povolat: call sb to armspovolat koho do zbraně

přepadení: armed assault/loupež robbery, hromadný nájezd armed raidozbrojené přepadení

ruční: small arms, jednoruční handgunsruční zbraně

ruka: within arm's reachna dosah ruky

sklad: arms depot, magazine, armoury, arsenalvoj. zbrojní sklad

složit: fold one's armssložit ruce na prsou

šermovat: wave/flail one's arms, gesticulate (wildly)šermovat rukama

založit: fold one's armszaložit ruce

závod: arms racepřen. závody ve zbrojení

zbraň: gun, hl. ruční firearm, small-armpalná zbraň

zbrojení: arms racezávody ve zbrojení

zbrojní: arms industryzbrojní průmysl

chovat: hold/cradle sb in one's armschovat koho v náručí

kroutit: twist sb's armkroutit komu ruku

náruč: take sb in one's armsvzít koho do náruče

paže: carry sth under one's armnést co pod paží

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

akimbo: (with) arms akimbos rukama v bok

sádra: have a leg/arm in BrE plaster/a castmít nohu/ruku v sádře

sevřít: embrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sbsevřít koho v náručí

skočit: She threw her arms around his neck.Skočila mu kolem krku.

upadnout: She fell and broke her arm.Upadla a zlomila si ruku.

útok: armed/suicide/terrorist/bomb attackozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útok

vrhnout se: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

za: He grabbed him by the arm.Chytl ho za ruku.

závěs: arm in a slingmed. ruka v závěsu zlomená ap.

zlomit: He broke/fractured his arm.Zlomil si ruku.

znak: coat of arms, bearingsšlechtický znak

tělo: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla