Hlavní obsah

armed [ɑːmd]

Vyskytuje se v

akimbo: (with) arms akimbos rukama v bok

arm: walk arm in armjít zavěšení do sebe za paže

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho

arm: (hold sth) at arm's length(držet co) v natažené ruce od těla

arm: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla nezaplétat se, nepřátelit se

arm: armszbraně zejm. střelné a výbušniny, výzbroj

arm: (coat of) armserb, znak, rodové znamení

arm: armszbrojní, zbrojařský zbraní se týkající

arm: bear armsnosit zbraň, být ozbrojen

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

tooth: be armed to the teethbýt po zuby ozbrojen

arm: take sb in one's armsvzít koho do náruče

arm: have sth under one's armmít co pod paží

arm: offer sb one's armnabídnout komu rámě

arm: put one's arms round sbobejmout koho

arm: in each other's armsve vzájemném objetí

arm: within arms reachna dosah ruky

arm: arms exportsvývoz zbraní

arm: stand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojáka

arm: in armsozbrojený, ve zbrani

arm: To arms!Do zbraně!

arm: Present arms!K poctě zbraň!

arm: call to armsvolání do zbraně

arm: arm osf with sthozbrojit se čím zbraní

-armed: long-armeddlouhoruký

cross: cross one's armszkřížit ruce

cross: cross armpříčné rameno

embargo: arms embargozbrojní embargo

escort: armed/police escortozbrojený/policejní doprovod

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

fold: with one's arms foldedse založenýma rukama

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

insurrection: armed insurrectionozbrojené povstání

order: voj. order armsk noze zbraň

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

race: polit. arms racezávody ve zbrojení

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

rest: arm restpodručka

robbery: armed robberyozbrojené přepadení

robotic: robotic armmechanická ruka

shoulder: voj. Shoulder arms!Na rámě zbraň!

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

smuggling: arms smugglingpašování zbraní

take: take sb in one's armsobejmout koho

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

trade: arms tradeobchod se zbraněmi

twist: twist sb's armzkroutit komu ruku

upper: upper armnadloktí

wrestling: arm wrestlingpáka, přetlačování rukou

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

broken: broken armzlomená ruka

pins and needles: I have pins and needles in my arm.Brní mě ruka.

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

arm: hovor. shot in the armvzpruha, povzbuzení, životabudič

long: as long as your armdlouhatánský seznam ap.

bok: s rukama v bok(with arms) akimbo

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

obchodník: obchodníci se zbraněmi/s drogamiarms/drug dealers

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

ozbrojený: ozbrojená loupežarmed robbery

ozbrojit: ozbrojit se čímarm osf with sth

podpaží: nést v podpaží cocarry sth under one's arm

povolat: povolat koho do zbraněcall sb to arms

přepadení: ozbrojené přepadeníarmed assault/loupež robbery

ruční: ruční zbraněsmall arms, jednoruční handguns

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

sklad: voj. zbrojní skladarms depot, magazine, armoury, arsenal

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

šermovat: šermovat rukamawave/flail one's arms, gesticulate (wildly)

založit: založit rucefold one's arms

závod: přen. závody ve zbrojeníarms race

zbraň: palná zbraňgun, hl. ruční firearm, small-arm

zbrojení: závody ve zbrojeníarms race

zbrojní: zbrojní průmyslarms industry

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

kroutit: kroutit komu rukutwist sb's arm

náruč: vzít koho do náručetake sb in one's arms

ozbrojit: Ozbrojili se granáty.They armed themselves with grenades.

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

ruka: zlomit si rukubreak one's arm

ruka: rozpřáhnout rucespread (out) one's arms

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

sevřít: sevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sb

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

útok: ozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útokarmed/suicide/terrorist/bomb attack