Hlavní obsah

pes

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (domácí zvíře) zool. doglovecký peshunting dog, hound (dog)hlídací peswatchdog, guard dog(vy)venčit psawalk the dog
  2. (samec) dog
  3. expr.(krutý člověk) beastexpr.(přísný pedant) form. martinet

Vyskytuje se v

smooth: smooth the pathtowards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemu

assistance: assistance dogasistenční pes

canine: canine diseaseschoroby psů

dog: earth dog(pes) norník

dog: walk the dog(jít) vyvenčit psa

dog: astron. the Great DogVelký pes

dog: astron. the Little DogMalý pes

earth: earth dog(pes) norník

fancier: dog fancierspejskaři, chovatelé psů

fox: zool. hoary foxpes šedý

fox: zool. pampas foxpes pampový

grooming: dog/pet grooming salonúpravna psů/domácích zvířat

lead: let the dog off the leadpustit psa z vodítka

lead: put the dog on the leadpsa na vodítko

microchip: have/get one's dog microchippednechat si očipovat psa

motley: motley crewnesourodá banda/skupina, každý pes jiná ves

PE: PE kitcvičební úbor

puppy: puppy mill/farmmnožírna (psů)

show: dog showvýstava psů

vicious: vicious dogzlý pes

walker: dog walkervenčič psů

walkies: go for walkies, take the dog for walkiesjít (vy)venčit psa

wolf: maned wolfpes hřivnatý

circle: The path circles the park.Cesta tvoří kruh kolem parku.

free: He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.

hound: pack of houndssmečka loveckých psů

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

no: No dogs.Zákaz vstupu psů.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

hlídací: hlídací pesguard dog, i přen. watchdog

honicí: honicí peshound (dog)

chovatel: chovatel psůdog breeder

lovecký: lovecký peshunting dog, hound (dog), aportér gun dog, na zajíce harrier

náhubek: dát psovi náhubekmuzzle the dog, put the muzzle on the dog

očipovat: nechat si očipovat psahave/get one's dog (micro)chipped

ovčácký: ovčácký pessheepdog, shepherd dog

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

slepecký: slepecký pesBrE guide dog, AmE seeing-eye dog

stezka: horská stezkamountain path

toulavý: toulavý pesstray dog

úbor: cvičební úborgym outfit, PE kit

úpravna: úpravna psůdog grooming salon

venčit: venčit psawalk the dog, hovor. go for walkies

vyvenčit: vyvenčit psawalk the dog, take the dog for a walk/for walkies

chňapnout: Pes po mně chňapnul.The dog snapped at me.

nažrat se: dát nažrat psovifeed the dog

ohnat se: Pes se po něm ohnal.The dog snapped at him.

oslepnout: Jeho pes oslepl.His dog went blind.

pokousat: Pokousal ho pes.A dog bit him., He was bitten by a dog.

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

utratit: Pes musel být utracen.The dog had to be put down/to sleep.

vodítko: Držte psa na vodítku.Keep your dog on a leash/leashed.

vyhnat: Vyhnala psa z pokoje.She drove the dog out of the room.

vypustit: Vypustili jsme psy.We let the dogs out.

zaběhnout se: Zaběhl se nám pes.Our dog has gone astray., ztratil se Our dog got lost.

zapískat: Zapískal na psa.He whistled at the dog.

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

zakopaný: V tom je zakopaný pes!There's the rub!, Therein lies the rub!

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

path: výp. access pathpřístupová cesta

path: tech. path trackingsledování dráhy pohybu