Hlavní obsah

pes

pathpěšina, cesta, stezka

PEtělocvik, tělesná výchova

Vyskytuje se v

hlídací: guard dog, i přen. watchdoghlídací pes

honicí: hound (dog)honicí pes

chovatel: dog breederchovatel psů

lovecký: hunting dog, hound (dog), aportér gun dog, na zajíce harrierlovecký pes

náhubek: muzzle the dog, put the muzzle on the dogdát psovi náhubek

ovčácký: sheepdog, shepherd dogovčácký pes

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

slepecký: BrE guide dog, AmE seeing-eye dogslepecký pes

stezka: horská stezkamountain path

toulavý: stray dog, polodivoký v Indii pye-dog, pie-dog, pariah dogtoulavý pes

úbor: cvičební úborgym outfit, PE kit

úpravna: dog grooming salonúpravna psů

venčit: walk the dog, hovor. go for walkiesvenčit psa

vyvenčit: walk the dog, take the dog for a walk/for walkiesvyvenčit psa

chňapnout: The dog snapped at me.Pes po mně chňapnul.

nažrat se: feed the dogdát nažrat psovi

ohnat se: The dog snapped at him.Pes se po něm ohnal.

oslepnout: His dog went blind.Jeho pes oslepl.

pokousat: A dog bit him., He was bitten by a dog.Pokousal ho pes.

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

vodítko: Keep your dog on a leash/leashed.Držte psa na vodítku.

vyhnat: She drove the dog out of the room.Vyhnala psa z pokoje.

vypustit: We let the dogs out.Vypustili jsme psy.

zapískat: He whistled at the dog.Zapískal na psa.

naučit: You can't teach an old dog new tricks.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes

zakopaný: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je zakopaný pes!

assistance: assistance dogasistenční pes

canine: canine diseaseschoroby psů

dog: earth dog(pes) norník

earth: earth dog(pes) norník

fancier: dog fancierspejskaři, chovatelé psů

fox: zool. hoary foxpes šedý

grooming: dog/pet grooming salonúpravna psů/domácích zvířat

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

microchip: have/get one's dog microchippednechat si očipovat psa

motley: motley crewnesourodá banda/skupina, každý pes jiná ves

path: převézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koholead sb up/AmE down the garden path about sth

PE: cvičební úborPE kit

puppy: puppy mill/farmmnožírna (psů)

show: dog showvýstava psů

vicious: vicious dogzlý pes

walker: dog walkervenčič psů

walkies: go for walkies, take the dog for walkiesjít (vy)venčit psa

wolf: maned wolfpes hřivnatý

circle: Cesta tvoří kruh kolem parku.The path circles the park.

hound: pack of houndssmečka loveckých psů

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

no: No dogs.Zákaz vstupu psů.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

smooth: towards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemusmooth the path

pes: hunting dog, hound (dog)lovecký pes