Hlavní obsah

cítit

Nedokonavé sloveso

  1. (smysly) co feel sth(chutí) taste sth, savour
  2. (čichem) co smell(větřit ap.) scent sthbýt cítit čímsmell of sth, (páchnout) smell (bad)
  3. (podvědomě si uvědomovat) feel sth(instinktivně ap.) sense sth

Vyskytuje se v

cítit se: feel fine, v daném prostředí ap. feel comfortablecítit se dobře

potřeba: feel an urgent need to do sthcítit naléhavou potřebu udělat co

kouř: This place smells of smoke.Je tu cítit kouř.

osaměle: feel lonelycítit se osaměle

strašně: feel terrible/awful/ghastlycítit se strašně

trapně: feel embarrassedcítit se trapně

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa

crummy: feel crummycítit se mizerně

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení, cítit nevolnost

feel: be feltbýt cítit dopady ap.

grievance: have a grievance against sb/sthcítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/co

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

smelly: be smellysmrdět, páchnout, být cítit

soar: kniž. sb's spirits soaredkdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalo

unsafe: feel unsafenecítit se bezpečně, cítit se ohrožený

unwell: be unwellnecítit se dobře, nebýt ve své kůži

awful: feel awfulcítit se strašně

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu, cítit se vinným u soudu

cítit: smell of sth, páchnout smell (bad)být cítit čím