Hlavní obsah

embarrassed [ɪmˈbærəst]

Vyskytuje se v

embarrass: embarrass osfshodit se, ztrapnit se

embarrassing: embarrassing situationtrapná situace

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

přivést: přivést koho do rozpakůembarrass, udivit confound, bewilder sb

rozpaky: být v rozpacíchbe/feel embarrassed, be/feel abashed

rozpaky: uvést koho do rozpakůembarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sb

uvést: uvést do rozpakůembarrass, discomfit sb

stydno: komu je stydnosb feels ashamed, trapně sb feels embarrassed

trapas: Byl to trapas.It was embarrassing.

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed