Hlavní obsah

hate [heɪt]

Sloveso

  1. sb/sth nenávidět, nesnášet koho/co
  2. velice nerad uvození omluvyI would hate to ...Strašně nerad bych ...I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

Podstatné jméno

  1. nenávist, zášťa look of hatenenávistný pohledhate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti
  2. hovor.nenáviděná osoba/věc/činnost

Vyskytuje se v

gut: hate sb's gutsnesnášet, nenávidět koho

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

kind: I hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

most: Ann was the person he most hated.Nejvíce nenáviděl Annu.

party pooper: I hate to be a party pooper ...Nerad (vám) kazím zábavu ...