Hlavní obsah

souhlas

Podstatné jméno, rod mužský

  • (shoda) agreement(svolení) form. consent, permissiondát souhlas k čemugive one's consent to sthpožádat koho o souhlasask sb for permission, form. request sb's consentse souhlasem kohoby the approval of sb

Vyskytuje se v

souhlasit: disagree with sb, rozcházet se v názorech differ with sbnesouhlasit s kým

tichý: tacit agreement/approval/consent, silent approval, connivancetichý souhlas

získat: gain approvalzískat souhlas

nelze: You/One/I can't but agree.Nelze než souhlasit.

tedy: He is silent so he agrees.Mlčí, tedy souhlasí.

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

approval: letter of approvalpísemné schválení, písemný souhlas

connivance: with the connivance of sbs tichým souhlasem koho

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasu

consent: express consentvýslovný souhlas

harmony: be in harmony with sthbýt v souladu, ladit, souhlasit s čím

parental: parental consentsouhlas rodičů

point: take sb's pointsouhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdo

sanction: give sanction to sthdát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čím

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

share: share sb's opinionsdílet čí názor, souhlasit s kým

sufferance: on sufferance of sbse strpěním koho, s (nelibým) souhlasem/svolením koho

tell: tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kým

with: He agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.

souhlas: give one's consent to sthdát souhlas k čemu