Hlavní obsah

conflict

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

locked: bojovat, soupeřit, potýkat sei přen. be locked in battle/conflict

embroiled: zaplést se/být vtažen do konfliktubecome embroiled in a conflict

whenever: Vyhnul se konfliktu, kdykoli to bylo možné.He avoided conflict whenever possible.

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímcome into conflict with sb/sth

národnostní: národnostní konfliktethnic conflict

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciconflict of interests

conflict: Jsou ve sporu s ...They are in conflict with ...