Hlavní obsah

argue [ˈɑːgjuː]

Vyskytuje se v

toss: argue the tosshádat se o maličkosti, zbytečně se hádat

let's: Let's not argue.Nehádejme se.

no: There's no arguing with him.S ním se nelze hádat.

way: Arguing is not his way.Hádání není jeho styl.

mezi: They argue among themselves.Hádají se mezi sebou.

přít se: Don't argue with me!Nepři se se mnou!

spor: Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.O tom není sporu.

argue: argue thattvrdit, prohlašovat uvádět argumenty