Hlavní obsah

argue [ˈɑːgjuː]

Vyskytuje se v

toss: argue the tosshádat se o maličkosti, zbytečně se hádat

let's: Let's not argue.Nehádejme se.

no: There's no arguing with him.S ním se nelze hádat.

way: Arguing is not his way.Hádání není jeho styl.

mezi: Hádají se mezi sebou.They argue among themselves.

přít se: Nepři se se mnou!Don't argue with me!

spor: O tom není sporu.Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.