Hlavní obsah

výzkum

Vyskytuje se v

mínění: public opinion pollsvýzkum veřejného mínění

podpovrchový: subsurface explorationgeol. podpovrchový výzkum

terénní: field researchterénní výzkum

vesmírný: space researchvesmírný výzkum

vyplývat: Research shows that ...Z výzkumu vyplývá, že ...

attitude: attitude researchvýzkum postojů spotřebitelů

research: scientific researchvědecký výzkum

focus: The research is focused on ...Výzkum je zaměřený na ...

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

výzkum: field researchterénní výzkum