Hlavní obsah

stair [steə]

Podstatné jméno

  1. stairs schodyflight of stairs(rameno) schodiště
  2. kniž.schodištěstair headhorní podesta schodiště
  3. schod

Vyskytuje se v

flight: flight of steps/stairs(rovné)/rameno schodiště mezi patry, přen. patro

pair: a pair of stairsjedny schody, schodiště, přen. patro

climb: climb the stairsvyjít po schodech

down: He came down the stairs.Sešel (dolů) ze schodů.

dolů: dolů po schodechdown the stairs

schodiště: požární schodiště nouzovéfire escape, escape stair, emergency staircase

po: Jděte po schodech.Take the stairs.

sejít: sejít se schodůgo downstairs/down the stairs

schod: vyjít dvoje schodyclimb two flights of stairs

spadnout: Spadla ze schodů.She fell down the stairs.

z, ze: Spadl ze schodů.He fell down the stairs.