Hlavní obsah

stair [steə]

Podstatné jméno

  1. stairs schodyflight of stairs(rameno) schodiště
  2. kniž.schodištěstair headhorní podesta schodiště
  3. schod

Vyskytuje se v

stair: stairsschody

pair: a pair of stairsjedny schody, schodiště, přen. patro

climb: climb the stairsvyjít po schodech

down: He came down the stairs.Sešel (dolů) ze schodů.

dolů: down the stairsdolů po schodech

schodiště: fire escape, escape stair, emergency staircasepožární schodiště nouzové

po: Take the stairs.Jděte po schodech.

sejít: go downstairs/down the stairssejít se schodů

schod: climb two flights of stairsvyjít dvoje schody

spadnout: She fell down the stairs.Spadla ze schodů.

z, ze: He fell down the stairs.Spadl ze schodů.

flight: flight of steps/stairs(rovné)/rameno schodiště mezi patry, přen. patro