Hlavní obsah

able [ˈeɪbəl]

Sloveso

  1. be able to do sth být schopen, dokázat, umět udělat co = can
  2. be able to do sth moci udělat co mít možnost, čas ap.He was able to walk again.Mohl opět chodit.

Odvozená slova

ably

Vyskytuje se v

herself: Je schopná se uživit (sama).She is able to support herself.

would: Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.Without a good dictionary you would not be able to translate this.

schopný: být schopný čehobe capable of doing sth/able to do sth/equal to sth

zdatný: tělesně zdatnýable-bodied, physically fit

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

vzmoct se: Konečně se vzmohli na auto.They were finally able to buy a car.

able: být schopen, dokázat, umět udělat cobe able to do sth