Hlavní obsah

skip [skɪp]

Vyskytuje se v

hop: trojskoksport. hop, skip and jump

rope: švihadloskip(ping) rope

kontejner: odpadní kontejnerjakákoli odpadní nádoba waste container, velký BrE (waste) skip, AmE Dumpster

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

přeskakovat: CD (přehrávač) přeskakuje.The CD (player) skips.

přeskočit: přeskočit pár stránekskip a few pages

ulít se: ulít se ze školyjít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) school

chodit: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip school, bunk off school

za: chodit za školuskip school, bunk off (from) school

skip: sth přeskočit co část textu ap.skip (over)