Hlavní obsah

trunk road

Vyskytuje se v

podobně: They look similar.Vypadají podobně.

podobný: They have similar tastes.Mají podobný vkus.

similar: be similar in size to sb/sthpodobat se velikostí komu/čemu