Hlavní obsah

centre [ˈsentə]

Vyskytuje se v

azylový: azylový důmreception centre, noční útulek night shelter

centrum: centrum městacity centre, AmE obchodní downtown, midtown

kulturní: kulturní dům/střediskocommunity centre

mateřský: mateřská školkakindergarten, nursery (school), day care centre for preschool children

nákupní: nákupní střediskoshopping centre, AmE mall

práce: úřad práceemployment office, BrE job centre

střed: geom. střed kružnicecentre of a circle

středisko: zdravotní střediskohealth centre

střední: sport. střední útočníkcentre (forward)

školicí: školicí střediskotraining centre

úřad: úřad prácehl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour office

útočník: střední útočníkcentre forward, v hokeji center

útulek: psí útulekdog shelter, odchytná stanice dog pound, na záchranu psů dog rescue (centre)

záchytný: záchytná stanicesobering-up centre/station, AmE hovor. drunk tank

překrývat se: Záclony se uprostřed překrývají.The curtains overlap at the centre.

birthing: porodní důmbirthing centre

bit: špulíř, řidč. střed vrtákucentre bit

bottom: dolní úvrať pístutech. bottom dead-centre

centre: zprostředkovatelna práceBrE job centre

centre stage: být ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.take centre stage

city: centrum, střed městahl. BrE city centre

civic: městské (kulturní) střediskocivic centre

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

congress: kongresové centrumcongress centre

day care: denní stacionář pro senioryday care centre for elderly people

drop-in: bezplatná poradna pro lidi s problémy, narkomany ap.drop-in centre

health: poliklinika, zdravotní střediskohealth centre

holiday: turistické střediskoholiday centre

lathe: upínací trn soustruhulathe centre

law: právní poradna bezplatnápráv. law centre

leisure: středisko volného časuleisure centre

punch: důlčík, důlkovačcentre punch

rehabilitation: rehabilitační střediskorehabilitation centre

right: na všechny strany, všude možně, pořád dokolaright, left and centre

sport: sportovní centrum, stadionsports centre

top: horní úvrať pístutech. top dead centre

transfusion: středisko pro krevní transfuzeblood transfusion centre

trauma: úrazová nemocnicetrauma centre

welfare: centrum sociálních služeb/sociální péčewelfare centre

downtown: in downtown Belfastv centru Belfastu