Hlavní obsah

building [ˈbɪldɪŋ]

Podstatné jméno

  1. stavba, budova, stavení objektstav. building construction(s)pozemní stavitelstvíBrE building society, AmE building and loan associationstavební spořitelna
  2. of sth (vý)stavba, stavění čeho činnostbuilding codestavební předpisy/řád
  3. vybudování

Přídavné jméno

  • stavebníbuilding permit/materialstavební povolení/materiálbuilding operationsstavební prácebuilding sitestavební pozemek/parcela, staveniště

Vyskytuje se v

build: build (up)sth posílit, upevnit, vybudovat co sebevědomí, důvěru

build: build (up)narůstat, (vy)stupňovat se, zvyšovat se tlak ap.

build up: build sb uppovzbudit, podpořit koho, upevnit důvěru čí

tenement: tenement (building)/housebytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkami

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

cupboard: built-in cupboardvestavěná skříň s policemi

heavily: heavily builtdobře rostlý, podsaditý

maintenance: building maintenanceúdržba budov

medium: medium buildstřední postava

new: new buildingnovostavba

obsolescence: planned/built-in/programmed obsolescencezáměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.

operation: building operation(s)stavební práce

oven: built-in ovenvestavná trouba

repeat: build repeat businessbudovat věrnost zákazníků

site: building sitestaveniště

snowman: build a snowmanpostavit sněhuláka

store: building supply storestavebniny prodejna

uncared-for: uncared-for buildingsbudovy ponechané napospas o které se nikdo nestará

yard: building yardstaveniště

enter: before entering the buildingpřed vstupem do budovy

everything: Everything in the building went silent.Všechno v budově ztichlo.

house: The building houses an exposition of art.V budově se nachází expozice umění.

look: The building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

Rome: Rome was not built in a day.Všechno chce svůj čas.

ground: build sth from the ground upi přen. vybudovat co (zcela) od základu

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE (rental) apartment building, hl. starý tenement (house)

kancelářský: kancelářská budovaoffice building/block

materiál: stavební materiálbuilding materials

povolení: stav. stavební povoleníbuilding permit

rostlý: dobře rostlý postavouwell built

rozdělat: rozdělat oheňmake/build a fire, zažehnout light/kindle a fire

spoření: ekon. stavební spořeníbuilding society account

spořitelna: stavební spořitelnaBrE building society, savings and loan association

stavba: stavba tělabody structure, konstituce build, physique, anatomie anatomy

stavební: ekon. stavební spořitelnabuilding society, AmE building and loan association

stavební: stavební úřadBuilding Authority

stavební: stavební povoleníbuilding permit, BrE planning permission

strategie: budovatelská strategiecity-building game

výškový: výšková budovahigh-rise building

postava: být střední postavybe of medium build

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

prvek: (základní) stavební prvek čehobuilding block of sth

rovnoběžně: postavený rovnoběžně s ...built parallel to ...

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

stavět: stavět sněhulákabuild/make a snowman

střední: být střední postavybe of medium build

vybudovat: Vybudovali ohromnou flotilu.They built up a huge fleet.

zástavba: hustota zástavbybuilding density