Hlavní obsah

building [ˈbɪldɪŋ]

Podstatné jméno

  1. stavba, budova, stavení objektstav. building construction(s)pozemní stavitelstvíBrE building society, AmE building and loan associationstavební spořitelna
  2. of sth (vý)stavba, stavění čeho činnostbuilding codestavební předpisy/řád
  3. vybudování

Přídavné jméno

  • stavebníbuilding permit/materialstavební povolení/materiálbuilding operationsstavební prácebuilding sitestavební pozemek/parcela, staveniště

Vyskytuje se v

build: sth posílit, upevnit, vybudovat co sebevědomí, důvěrubuild (up)

build up: povzbudit, podpořit koho, upevnit důvěru číbuild sb up

tenement: bytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkamitenement (building)/house

building: pozemní stavitelstvístav. building construction(s)

built-up: maximální (povolená) rychlost v obcispeed limit in built-up areas

cupboard: vestavěná skříň s policemibuilt-in cupboard

heavily: dobře rostlý, podsaditý, statnýheavily built

maintenance: údržba budovbuilding maintenance

medium: střední postavamedium build

new: novostavbanew building

obsolescence: záměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.planned/built-in/programmed obsolescence

operation: stavební prácebuilding operation(s)

oven: vestavná troubabuilt-in oven

site: staveništěbuilding site

snowman: postavit sněhulákabuild a snowman

store: stavebniny prodejnabuilding supply store

uncared-for: budovy ponechané napospas o které se nikdo nestaráuncared-for buildings

yard: staveništěbuilding yard

enter: před vstupem do budovybefore entering the building

everything: Všechno v budově ztichlo.Everything in the building went silent.

look: Budova má výhled směrem do parku.The building looks over the park.

ourselves: To jsme postavili my sami.We built it ourselves.

Rome: Všechno chce svůj čas.Rome was not built in a day.

činžovní: činžovní důmBrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)

kancelářský: kancelářská budovaoffice building/block

materiál: stavební materiálbuilding materials

povolení: stav. stavební povoleníbuilding permit

příprava: přípravy na copreparations for sth, zařizování arrangements, předběžné preliminaries, horečná aktivita build-up

rostlý: dobře rostlý postavouwell built

rozdělat: rozdělat oheňmake/build a fire, zažehnout light/kindle a fire

spoření: ekon. stavební spořeníbuilding society account

spořitelna: stavební spořitelnaBrE building society, savings and loan association

stavba: stavba tělabody structure, konstituce build, physique, anatomie anatomy

stavební: ekon. stavební spořitelnabuilding society, AmE building and loan association

strategie: budovatelská strategiecity-building game

výškový: výšková budovahigh-rise building

postava: být střední postavybe of medium build

postavit: Dům byl postaven z ...The house was built of ...

prvek: (základní) stavební prvek čehobuilding block of sth

rovnoběžně: postavený rovnoběžně s ...built parallel to ...

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

stavět: stavět sněhulákabuild/make a snowman

střední: být střední postavybe of medium build

vybudovat: Vybudovali ohromnou flotilu.They built up a huge fleet.

zástavba: hustota zástavbybuilding density