Hlavní obsah

applicant [ˈæplɪkənt]

Vyskytuje se v

rival: uchazeči o stejné místorival applicants

visa: žadatel o vízumvisa applicant

předkladatel: předkladatel žádostiapplicant

uchazeč: uchazeč o prácijob applicant

žadatel: žadatel o práci/vízumjob/visa applicant

málo: málo zájemcůtoo few applicants

applicant: uchazeč o prácijob applicant