Hlavní obsah

odradit

Dokonavé sloveso

  1. (od úmyslu) koho discourage(sebrat nadšení) dishearten, dispirit sbNenechte se (tím) odradit.Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.
  2. (z přízně ap.) koho put/turn sb off(a odehnat) drive away(zastrašit) scare off sb

Vyskytuje se v

jimi: Don't let them discourage you.Nenechte se jimi odradit.

bid: karet. pre-emptive bid= nezvykle vysoká hláška v bridži, která má odradit protihráče

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

undaunted: Undaunted by his failure, he kept on fighting.Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.

odradit: Don't be/get discouraged (by it)., Don't let it discourage you.Nenechte se (tím) odradit.