Hlavní obsah

anymore, or any more [ˌenɪˈmɔː]

Příslovce

  • v záporných větách a otázkáchnot anymoreuž/již ne

Vyskytuje se v

take: I can't take it (anymore)!Už to nevydržím!, Už to nesnesu!

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

anymore: not anymoreuž/již ne