Hlavní obsah

vysoko

Příslovce

  1. (nahoře) high (up), up(ve vzduchu ap.) kniž. aloftletět vysoko/výš(e)fly high/higherještě výš(e) než coeven higher than sthviz též nejvýš
  2. (nahoru) highskákat (dost) vysokojump high (enough)
  3. (velkou měrou) high(ly)být vysoko ceněnýbe highly valued

Vyskytuje se v

bota: boty na (vysokém) podpatkuhigh-heeled shoes

čas: je (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...

drát: dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

kvalita: zboží vysoké kvalityhigh-quality goods

mířit: mířit vysokoaim high

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíhigh/low voltage/tension

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostspeed limit

několikanásobně: několikanásobně vyššíseveral times higher

pec: hutn. vysoká/tavicí/žíhací pecblast/smelting/annealing furnace

podpatek: boty na (vysokém) podpatku(high) heels, high-heeled shoes

poloha: ve vyšších poloháchat higher altitudes

povolený: nejvyšší povolená váha zavazadel při cestováníbaggage allowance

přihláška: přihláška na vysokou školuuniversity application

skok: skok vysokýhigh jump

stožár: elektr. stožár vysokého napětíelectricity pylon

škola: vysoká školauniversity, college

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

uvedený: výše uvedenýthe above mentioned, aforesaid

volič: vysoká/nízká účast voličůheavy/low polls

vysoce: Vysoce si ceníme čeho pomoci ap.We highly appreciate sth

vysoká: na vysokéat university, in college

vysoký: sport. skok vysokýhigh jump

vysoký: vysoký strophigh ceiling

vysoký: středně vysokýof medium height

vysoký: elektr. vysoké napětíhigh voltage

vysoký: med. vysoký (krevní) tlakhigh (blood) pressure

vysoký: vysoká školauniversity, college

vysoký: vysoký úřadhigh office

vysoký: vyšší kruhy/vysoká společnosthigh society

vysoký: vysocí představitelé/úřednícihigh-ranking/senior officials

výše: oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

výše: viz výšesee above

vyšší: vyšší vrstvyupper classes

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotahigh/low nutritional/nutritive value

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift

zmíněný: výše zmíněnýabove mentioned

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

horečka: Měl vysokou horečku.He had a high fever.

hříšně: hříšně vysoké cenyexorbitantly high prices

na: jít na vysokou školugo to university

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

nejvyšší: Je nejvyšší čas ...It's high time to ...

než: dvakrát vyšší než játwice as tall as me

o: Je o hlavu vyšší.He is a head taller.

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court

postavení: mít vysoké společenské postaveníhave a high social status/rank

priorita: nejvyšší prioritatop priority

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

snést: Materiál snese vysoké namáhání.The material withstands high strain.

účinný: vysoce účinný lékhighly effective drug

vedení: nejvyšší vedenítop management

věk: vysoký/pokročilý věkgreat/advanced age

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

výnosný: vysoce výnosnýhigh-yield, high-yielding

vysoce: vysoce postavenýhigh-ranking, euf. top-drawer

vysoký: vysoký muž/stromtall man/tree

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vysoký: Jak jsi vysoký?How tall are you?

výše: celková výšethe total (amount), rozsah full extent

vyšší: ve vyšších patrechin the upper floors/storeys

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...High values were detected...

laťka: nasadit laťku vysokoset a high standard

mínění: mít vysoké mínění o komhave a high opinion, think highly of sb