Hlavní obsah

inverse [ɪnˈvɜːs or ˈɪnvɜːs]

Vyskytuje se v

nepřímý: inverse proportionmat. nepřímá úměrnost

opak: exact/the very opposite, the inverse, form. antithesispravý opak

úměra: direct/inverse proportionmat. přímá/nepřímá úměra

inverse: inverse functioninverzní funkce