Hlavní obsah

postižený

Přídavné jméno

  1. (zasažený) čím affected by sth(nemocí ap.) afflicted by sth(zasažený) struck by sth
  2. (zdravotně) handicapped, disabled(s vadou) impairedtělesně postižený(physically) handicapped, disabledmentálně postiženýmentally handicapped/disturbedzrakově postiženývisually impaired

Vyskytuje se v

postižený: (physically) handicapped, disabledtělesně postižený

sluchově: hearing-impairedsluchově postižený

tělesně: physically disabled/handicappedtělesně postižený

tělesný: physical disability/handicap/vada defecttělesné postižení

zdravotně: disabledzdravotně postižený

zrakově: visually impairedzrakově postižený

challenged: visually challengedzrakově postižený, špatně vidící

deficient: mentally deficientmentálně postižený/zaostalý

disability: disability living allowance DLApříspěvek pro postižené státní dávka

disabled: mentally disabledmentálně postižený

disablement: permanent disablementtrvalá invalidita, trvalé postižení

earthquake: earthquake zoneoblast postižená zemětřesením

impaired: hearing-impairednedoslýchavý, sluchově postižený

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

physically: physically handicappedtělesně postižený

sled: sled hockeyhokej pro tělesně postižené

special needs: special needs facilitieszařízení pro postižené (osoby)

visually: visually handicappedzrakově postižený

affect: areas affected by floodsoblasti postižené záplavami

handicapped: mentally handicappedmentálně postižený

stricken: drought-stricken(po)stižený suchem oblast ap.