Hlavní obsah

zdravotně

Příslovce

  • healthwise(po zdravotní stránce) in terms of healthzdravotně závadnýharmful to health, unhealthy, (nečistý) form. insanitaryzdravotně postiženýdisabled

Vyskytuje se v

středisko: health centrezdravotní středisko

závadný: harmful to health, unhealthy, nečistý ap. form. insanitaryzdravotně závadný

záznam: medical recordzdravotní záznamy

zdravotní: state of healthzdravotní stav

delivery: health care deliveryposkytování zdravotní péče

employer: employer-provided health insurancezdravotní pojištění poskytované zaměstnavatelem

health: state of healthzdravotní stav

layoff: injury layoffnemocenská, zdravotní volno kvůli zranění

medical: medical insurancezdravotní pojištění

double: farmer who doubles as a nursefarmářka, která pracuje také jako zdravotní sestra

hazard: health hazardohrožení zdraví, zdravotní riziko

problem: health problemszdravotní problémy

zdravotně: harmful to health, unhealthy, nečistý form. insanitaryzdravotně závadný