Hlavní obsah

visually [ˈvɪʒʊəlɪ or -zjʊ-]

Vyskytuje se v

challenged: zrakově postižený, špatně vidícívisually challenged

field: zorné polefield of vision, visual field

impaired: zrakově postiženývisually impaired

impairment: zrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchuvisual/hearing impairment

visually: zrakově postiženývisually handicapped

postižený: zrakově postiženývisually impaired

umění: výtvarné uměnívisual/fine/grafická graphic arts

zorný: zorné polevisual field, field of vision

zrakově: zrakově postiženývisually impaired

zrakový: zraková vadavisual defect/disorder/impairment, vision defect, eye disorder

visual: zraková paměťvisual memory