Hlavní obsah

hodící se

Přídavné jméno

Podstatné jméno, rod střední

  • applicable, appositeNehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

Vyskytuje se v

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

marod: pretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the leadhovor. hodit se marod

mince: flip a coinhodit si mincí

hodící se: Delete as required., Delete where not applicable.Nehodící se škrtněte.

hodit se: go together (well)hodit se k sobě

sebou: Shake a leg!, Make it snappy!Hoď sebou!

krám: suit sb, suit sb's planshodit se komu do krámu

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

dressed up: get dressed uphodit se do gala

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

match: be a (perfect) match for sb/sthhodit se (skvěle) ke komu, k čemu

purpose: suits sb's purposeshodit se komu

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou, přen. onemocnět

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

spruce up: spruce osf updát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit se

temperamentally: temperamentally (un)suited for sth(ne)hodící se povahou na co

toss: toss for sthhodit si mincí, losovat o co hozením mince

useful: be useful for sthhodit se na co

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

spin: spin a coinhodit si mincí

come: not come amisshodit se, šiknout se, přijít vhod

wink: have forty winksdát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout si