Hlavní obsah

tajit

Vyskytuje se v

taj: tajesecret, mystery

tajit: tajit dechnedýchat not even breathe, hold* one's breath

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.

keep: Věděl jsem, že přede mnou něco tají.I knew she was keeping something from me.

self-confessed: Vůbec se netají tím, že je komunista.He is a self-confessed communist.