Hlavní obsah

third party

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

povinný: povinné ručení pojištění motoristůthird party insurance, AmE property damage liability

third party: (jsoucí) ve prospěch/vztahující se na třetí osoby pojištěníthird-party