Hlavní obsah

wage [weɪdʒ]

Podstatné jméno

  • ekon.mzdahourly wagehodinová mzdawage demandsmzdové požadavkylow-wage jobsšpatně placená zaměstnáníwage restraintomezování růstu mezd, umírněná mzdová politikawage levelmzdová hladina

Sloveso

Vyskytuje se v

clerk: mzdový účetnípayroll/wages clerk

gross: hrubá mzdaekon. gross wage

restraint: regulace růstu mezd, mzdová umírněnostekon. wage restraint

starvation: mzdy nepostačující ani na základní životní potřebystarvation wages

subsistence: mzda na úrovni životního minima, existenční mzdasubsistence wage

table: mzdová tabulkaekon. table of wages

wage: hodinová mzdahourly wage

waged: práce za (stálou) mzduwaged work

dělník: námezdní/sezónní dělníkwage/seasonal labourer

existenční: existenční minimum(guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wage

hodinový: hodinová mzdahourly wage

minimum: životní minimummzda subsistence wage, subsistence income, životní úroveň subsistence level

námezdní: námezdní dělníkwage worker/labourer, paid worker

sazebník: mzdový sazebníkwage scale/schedule

tarif: ekon. mzdový tarif sazbawage rate

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vyplatit: vyplatit komu mzdupay a wage to sb

earner: osoba výdělečně činná, výdělečný subjekt(wage) earner