Hlavní obsah

hate [heɪt]

Sloveso

  1. sb/sth nenávidět, nesnášet koho/co
  2. velice nerad uvození omluvyI would hate to ...Strašně nerad bych ...I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

Podstatné jméno

  1. nenávist, zášťa look of hatenenávistný pohledhate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti
  2. hovor.nenáviděná osoba/věc/činnost

Vyskytuje se v

gut: hate sb's gutsnesnášet, nenávidět koho

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

kind: I hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

most: Ann was the person he most hated.Nejvíce nenáviděl Annu.

party pooper: I hate to be a party pooper ...Nerad (vám) kazím zábavu ...

nerad: mít neraddislike, silně hate

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

vonět: komu nevoní co nelíbí sesb doesn't like sth, sb hates sth

hrozně: Hrozně nerad bych ...I would hate to ...

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

nenávidět: Nenávidím školu.I hate school.

nerad: Strašně nerad brzy vstávám.I hate getting up early.

nerad: Strašně nerad bych ...I would hate to ...

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

pohled: nenávistný pohledlook of hate

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

cítit: Nemůže mě ani cítit.He hates my guts., He can't stand me.