Hlavní obsah

hate [heɪt]

Sloveso

  1. sb/sth nenávidět, nesnášet koho/co
  2. velice nerad uvození omluvyI would hate to ...Strašně nerad bych ...I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

Podstatné jméno

  1. nenávist, zášťa look of hatenenávistný pohledhate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti
  2. hovor.nenáviděná osoba/věc/činnost

Vyskytuje se v

hate: nenávistný pohleda look of hate

intrusion: Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.I hate these intrusions.

kind: Nenávidím Johna a jemu podobné.I hate John and his kind.

most: Nejvíce nenáviděl Annu.Ann was the person he most hated.

party pooper: Nerad (vám) kazím zábavu ...I hate to be a party pooper ...

nerad: mít neraddislike, silně hate

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

vonět: komu nevoní co nelíbí sesb doesn't like sth, sb hates sth

hrozně: Hrozně nerad bych ...I would hate to ...

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

nenávidět: Nenávidím školu.I hate school.

pohled: nenávistný pohledlook of hate

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

cítit: Nemůže mě ani cítit.He hates my guts., He can't stand me.

gut: nesnášet, nenávidět kohohate sb's guts