Hlavní obsah

sufferer [ˈsʌfərə]

Podstatné jméno

  1. from/of sth člověk trpící/sužovaný čím chorobou, obtížemi ap.fellow suffererstejně nemocný člověk, člověk trpící stejnou chorobou jako jiný
  2. trpitel

Vyskytuje se v

fellow: člověk trpící stejnou choroboufellow sufferer

sufferer: stejně nemocný člověk, člověk trpící stejnou chorobou jako jinýfellow sufferer