Hlavní obsah

victim [ˈvɪktɪm]

Podstatné jméno

  • of sb/sth oběť koho/čeho vraždy ap.rape victimoběť znásilnění

Podstatné jméno

  1. fall victim to sb/sth stát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemuHe fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

Vyskytuje se v

innocent: innocent victimsnevinné oběti

sacrificial: sacrificial victimsoběti, obětovaní rituálně i přen.

padnout: padnout za oběť komu/čemufall victim to sb/sth

znásilnění: oběť znásilněnírape victim

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

vykrvácet: Oběť vykrvácela za deset minut.The victim bled to death in ten minutes.