Hlavní obsah

victim [ˈvɪktɪm]

Podstatné jméno

  • of sb/sth oběť koho/čeho vraždy ap.rape victimoběť znásilnění

Podstatné jméno

  1. fall victim to sb/sth stát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemuHe fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

Vyskytuje se v

innocent: innocent victimsnevinné oběti

sacrificial: sacrificial victimsoběti, obětovaní rituálně i přen.

padnout: fall victim to sb/sthpadnout za oběť komu/čemu

znásilnění: rape victimoběť znásilnění

oběť: He fell victim to pickpockets.Stal se obětí kapsářů.

stát se: He became a victim of ...Stal se obětí ...

vykrvácet: The victim bled to death in ten minutes.Oběť vykrvácela za deset minut.

victim: fall victim to sb/sthstát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemu