Hlavní obsah

návrh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ke schválení ap.) proposal, proposition(nabídnutí možnosti) suggestion(oficiální, procesní) práv. motionpředložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sbnávrh zákonabill
  2. (koncept) draft(plán) plan, projectnávrh usnesenídraft resolution
  3. (vzhledu, konstrukce ap.) designscénografický návrhscenic design
  4. (rozvržení situace) layout

Vyskytuje se v

předběžný: draft proposalpředběžný návrh

přednést: put forth a proposalpřednést návrh

vládní: government billvládní návrh zákona

zákon: billnávrh zákona

zlepšovací: improvement proposalzlepšovací návrh

odhlasovat: The motion was carried.Návrh byl odhlasován.

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

advance: make advances to sbdělat komu návrhy sexuální

bankruptcy: bankruptcy petitionnávrh na prohlášení konkurzu

design: design bookvzorkovník, katalog návrhů

draft: draft contractnávrh smlouvy

make: make a proposalučinit návrh

motion: make a motion to sthpodat návrh, podat podnět k čemu

no-confidence: no-confidence motion against sbnávrh na (hlasování o) vyslovení nedůvěry komu

omnibus: omnibus billsouhrnný návrh zákona

petition: bankruptcy petitionnávrh na prohlášení/uvalení konkurzu

proposal: improvement proposalzlepšovací návrh

propose: propose a motionpředložit návrh, podat podnět

suggestion: make a suggestionnavrhnout co, vznést návrh

table: table a proposalpředložit návrh k projednání

návrh: put forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sbpředložit návrh komu